Πέργκολα αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής, 
με σύνθετη περιμετρική διατομή και περσίδες 
καρέ αλουμινίου 60x20mm . Τα κρύσταλλα ασφαλείας 
συνδέονται με προφίλ αλουμινίου και ελαστικά 
παρεμβύσματα EPDM.