Η DALCON Ltd αναζητά συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα για την ανάπτυξη δικτύου αντιπροσώπων. Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες με ενεργή δραστηριότητα ελεύθερου επαγγελματία υποστηρίζονται από το τμήμα Μελετών και τα εξειδικευμένα συνεργεία μας για την ανάληψη εργολαβιών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο info@dalcon.gr